Služby

- transformační stanice a rozvodny NN, VN
- venkovní a kabelová vedení
- průmyslové a bytové instalace včetně rekonstrukcí
- hromosvody a uzemnění
- výroba rozváděčů
- opravy a údržba kabelových vedení
- výchozí a periodické revize na stávajících a nových zařízení NN, VN
- zajištění 24 hodinové poruchové a servisní služby
- zemní a výkopové práce
- záruční a pozáruční servis